Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

siła Warszawy polega na dynamizmie polskiej gospodarki. Rynek kapitałowy w Polsce z roku na rok dojrzewa, systematycznie dostosowuje do europejskich i światowych standardów swoją infrastrukturę i ofertę. I tak, jak ma to miejsce w rozwiniętych gospodarkach, również w Polsce rynek kapitałowy może i powinien stanowić solidne źródło kapitału dla gospodarki. Warszawska Giełda i jej grupa kapitałowa mają w tym procesie do odegrania niebagatelną rolę.

Intensywne zmiany zachodzące w krajobrazie rynków giełdowych w Europie i świecie, będące pochodną postępu technologicznego i zmian legislacyjnych, prowokują do stawiania pytań i podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym dla polskiej giełdy i jej grupy kapitałowej – w szczególności w obliczu rosnącego w Grupie GPW znaczenia rynku towarowego, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

W związku z tym, w 2014 r. Zarząd Giełdy nowej kadencji zaprezentował, zaaprobowaną przez Radę Giełdy, zmodyfikowaną strategię, która zakłada budowanie wartości i pozycji Grupy GPW w oparciu o rozwój organiczny. Podejście to jest wynikiem przekonania GPW co do dużych możliwości rozwoju drzemiących w krajowym rynku kapitałowym i towarowym. Misją i celem Grupy GPW pozostaje rozwijanie nowoczesnej infrastruktury rynkowej, zapewnianie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz oferowanie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania klientów Grupy GPW – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu. W parze z tymi zamierzeniami idzie budowa zintegrowanej, efektywnej i profesjonalnej organizacji, skoncentrowanej na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy GPW.

GPW ma wszelkie predyspozycje i potencjał, by stać się centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej. Realizacja tego zamierzenia nie będzie prostym i szybkim procesem, a jej ewentualny sukces nie zależy od samej Giełdy lecz od determinacji i współdziałania wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Niemniej jednak Giełda, jako ważny mechanizm w finansowaniu polskiej gospodarki wciąż nie jest w pełni wykorzystywana. Należy stale uświadamiać przedsiębiorcom, że pozyskiwanie kapitału na giełdzie to droga właściwa i uzupełniająca. Dużo w tej sprawie możemy jeszcze zrobić.

Z poważaniem

Wiesław Rozłucki