Podstawowe dane rynkowe[17]

wykresy

     

[17] Wszystkie statystki w niniejszym Sprawozdaniu dot. wartości i wolumenu obrotów, są liczone jednostronnie, o ile nie podano inaczej
[18] Rynek Catalyst został utworzony 30 września 2009 r.
[19] Rynek NewConnect powstał 31 sierpnia 2007 r.