W 2013 r. GPW stworzyła i wdrożyła strategię społecznej odpowiedzialności, która opiera się na czterech głównych filarach, istotnych z punktu widzenia działalności Giełdy oraz roli jaką pełni na polskim rynku kapitałowym.