Flagową inicjatywą realizowaną przez GPW w ramach promocji i edukacji w obszarze odpowiedzialnego inwestowania w Polsce jest uruchomiony w 2009 roku projekt RESPECT Index, pierwszy w regionie CEE indeks spółek odpowiedzialnych. Wskaźnik obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Spółki tworzące portfel RESPECT Index wyłaniane są w wyniku trzystopniowej weryfikacji prowadzonej przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audytu prowadzonego przez partnera projektu, firmę Deloitte. Dotychczas odbyło się osiem edycji badania, podczas których do składu indeksu kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 24 spółek.

Projekt RESPECT Index cieszy się sporym zainteresowaniem wśród spółek notowanych na warszawskim parkiecie i w sposób pośredni wpływa na podniesienie standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku. W wyniku 8. edycji badania przeprowadzonej w 2014 r. do składu indeksu zakwalifikowały się 24 spółki, wśród których po raz drugi z rzędu znalazła się również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od pierwszej publikacji indeksu w dniu 19 listopada 2009 roku do końca 2014 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 64%.